WARSZTATY IMPROWIZACJI SCENICZNEJ


Warsztaty improwizacji są jednocześnie warsztatami rozwoju osobistego, zdobywaniem umiejętności wystąpień publicznych, jak również doskonałym sposobem na relaks. Doświadczeni improwizatorzy wprowadzą uczestników w tajniki sztuki improwizacji, która jest doskonałym i nowatorskim sposobem ćwiczenia umiejętności interpersonalnych i społecznych. Zajęcia otwierają na sytuacje nietypowe
i uczą, jak szybko podejmować decyzje i odpowiednio precyzować myśli. Celem warsztatów jest rozbudzenie zespołowej kreatywności, umiejętności słuchania osób w grupie, pozytywnego reagowania na siebie, zgadzania się, przyjmowania ofert, przełamywania tremy
i oporów w działaniu zespołowym. Program warsztatów tworzą gry i zabawy, stopniowo przechodzące w bardziej skomplikowane zadania, mające uczyć wspólnego układania historii i odgrywania spontanicznych scen. Zajęcia mają duży walor integracyjny
i rozluźniający. Uczą grupowego odnajdywania się w sytuacjach stresowych, wspólnego budowania struktur i rozwiązań. Jednocześnie ich niezobowiązujący charakter sprawia, że są raczej rozrywką, która bawiąc uczy, niż nużącym warsztatem lub szkoleniem.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z moim doświadczeniem w organizacji oraz uczestnictwie w warsztatach improwizacji scenicznej